Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Podmínky používání

Úvod/Podmínky používání

Přečtěte si, prosíme, podmínky používání stránek www.svetsvateb.cz

Vítáme vás na internetových stránkách www.svetsvateb.cz.

Čtěte důležitý úvodní odstavec!

Pokud jste se rozhodli internetové stránky www.svetsvateb.cz (dále též pouze Svět svateb.cz) používat, stáváte se uživatelem Svět svateb.cz (dále též pouze uživatel).

Jako uživatel souhlasíte bez výhrad s níže uvedenými podmínkami použití (dále též pouze podmínky) a zavazujete se jimi řídit. Před používáním Svět svateb.cz si, prosím, pozorně tyto podmínky přečtěte.

Provozovatel svatebního portálu Svět svateb.cz je spol. Amoroso s.r.o., IČ: 04106351 (dále též pouze provozovatel). Provozovatel je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00059769 / 001.

Průběžně tyto podmínky aktualizujeme…

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení tyto podmínky aktualizovat. Navštivte proto občas tuto stránku a informujte se o aktuálním znění těchto podmínek.

Porušíte-li podmínky, nesete následky…

Pokud provozovatel Svět svateb.cz zjistí nebo bude mít podezření, že uživatel:
a) porušil nebo porušuje tyto podmínky používání,
b) porušil nebo porušuje práva provozovatele nebo jeho partnerů,
c) vyvíjí jakoukoli činnost, kterou provozovatel označí za nepřípustnou pro další přístup a používání Svět svateb.cz, vyhrazuje si právo odmítnout uživateli přístup či zamezit využívání stránek www.svetsvateb.cz nebo jejich části bez předchozího upozornění.

Pravdivě nebo vůbec

Pokud využíváte služeb zdarma nebo provádíte registraci na Svět svateb.cz:
a) musíte odesílat své údaje pravdivě,
b) nesmíte odesílat jakýkoli formulář vícekrát s různými e-maily,
c) nesmíte se vydávat za někoho jiného.

Nakládání s osobními údaji, jejich ochrana a využití

Jako uživatel Svět svateb.cz berete na vědomí a souhlasíte s tím, že odesláním formuláře s osobními údaji udělujete společnosti Amoroso s.r.o. v souladu s úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů.

Tento souhlas udělujete i k účelu zasílání zpráv a nabídek mající charakter obchodního sdělení (dále jen obchodní sdělení) ve smyslu ustanovení zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, dále k nabízení produktů a služeb od Svět svateb.cz či jeho partnerů se souhlasem provozovatele, a to elektronickou, příp. pozemní poštou. Shora uvedený souhlas udělujete na dobu neurčitou.

V případě, že si již nepřejete zasílat vyžádané informace, máte právo tuto žádost zrušit a Vaše e-mailová adresa bude vyloučena ze zasílání. Takováto žádost musí být provedena formou emailu zaslaného na info@svet-svateb.cz nebo se máte možnost odhlásit v patičce kterékoli obdržené e-mailové zprávy. Po obdržení žádosti o vyloučení ze zasílání je provozovatel povinen dále na danou odhlášenou e-mailovou adresu uživatele zprávy, obchodní sdělení a nabídky nezasílat.

Na závěr pár důležitých bodů…

Veškerý obsah (texty, obrázky, grafika) podléhá autorskému právu. Je zakázáno kopírovat či jinak šířit jakoukoli část internetových stránek www.svetsvateb.cz bez písemného svolení provozovatele Svět svateb.cz.

Internetové stránky www.svetsvateb.cz jsou poskytovány „takové, jaké jsou“ a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich krátkodobou či dlouhodobou nedostupnost.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který se nachází na webových stránkách, na které vede ze stránek www.svetsvateb.cz odkaz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2015 a ruší předchozí znění podmínek.

© Copyright 2008 - 2018 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.