Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Svatební proslovy, slib, verše o lásce - kdo a kdy mluví?

Pokud se svatební proslov nepřipraví, může vyznít do ztracena a dokonce z této slavnostní chvíle může být pěkný trapas.

Svatebních proslovů může být během svatebního dne více a mohou zaznít od kohokoli ze svatebčanů, kdo má co říci. Inspirace, poučení, zamyšlení. Jak na to?

VAROVÁNÍ: Pokud se svatební proslov nepřipraví, může vyznít do ztracena a dokonce z této slavnostní chvíle může být pěkný trapas.

Obsah článku Svatební proslovy

 1. Svatební promluva při církevním obřadu
 2. Svatební slib při obřadu
 3. Svatební proslovy na hostině

TIP: Svatebních proslovů může být během svatebního dne více a mohou zaznít od kohokoli ze svatebčanů, kdo má co říci.

Svatební proslov (promluva) při církevním obřadu

Svatební promluva oddávajícího kazatele při církevním obřadu. Pro inspiraci, poučení a k zamyšlení pro každého z nás.

Přejít na autentickou svatební řeč ``Není dobré, aby byl člověk sám``

Verše o lásce z bible

Korintským 13, 1-13

 1. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 2. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 3. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 5. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 6. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
 7. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 8. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
 9. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
  až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
 10. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
 11. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.
 12. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
 13. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Svatební pár v rozkvetlém sadu, ženich s nevěstou v náručí

Foto: Archiv Svět svateb

Co je to pravá láska?

 • Když Bůh mluví o lásce, říká, že znamená chtít to nejlepší pro druhého.
 • Láska není sobecká. Není zaměřená na sebe.
 • Je starostlivá, ohleduplná a trpělivá.
 • Láska se nechce nikoho a ničeho zmocnit, ani něco získat.
 • Láska osvobozuje a dává. Považuje blaho druhého za důležitější než své. Zdá se, že to jde proti naší sobecké přirozenosti.
 • Proto milovat není snadné. Je to jeden z hlavních úkolů života.
 • Novodobá láska je mnohem snazší – potkat někoho, vzplanout, pomilovat se, omrzet se jeden druhému, hledat někoho jiného…
 • Je to snazší, dokud nebudeme muset platit nemocí, nechtěným těhotenstvím, citovou bolestí, výčitkami svědomí. A to není pro nikoho nic dobrého.
 • Opravdová láska je věrnost, úcta, dávání, nesobeckost. Není to pro žádného z nás snadné, ale jsme-li upřímní, přiznáme si, že je to právě to, co potřebujeme a po čem všichni v hloubi srdce toužíme.
 • Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.
 • Tak ať každý muž bez výjimky miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
Svatební obřad

Foto: Archiv Svět svateb

Svatební slib při obřadu (manželský slib)

 Já …..

odevzdávám se tobě …..
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

Svatební proslovy na svatební hostině

Slavnostní svatební proslov nemá v našich krajích žádná pevná pravidla. Proslovů může být během svatebního dne několik a mohou zaznít z úst kohokoli ze svatebčanů, kdo má co říci.

Novomanželé si sami podle průběhu svatební hostiny mohou naplánovat svatební proslovy. Pokud jste se rozhodli pro svatebního poradce, budete mít výhodu. Využijte jeho rad a zkušeností a poraďte se s ním. Ušetříte si čas a možná i budete víc v klidu. Svatební proslov je důležitá součást svatby. Pokud se svatební proslov nepřipraví, může vyznít do ztracena a dokonce z této slavnostní chvíle může být pěkný trapas, když se čeká a nikdo neví, co dál.

Svatební přípitek

Foto: Archiv Svět svateb

Na svatebních proslovech se předem domluvte

Novomanželé by se měli domluvit s tatínky a se svědky, příp. s dalšími svatebními hosty, kteří projeví zájem pronést slavnostní řeč. Sami novomanželé mohou při svatebním proslovu poděkovat svým nejbližším za to, co pro ně udělali. Někdy to bývá poprvé, kdy takové poděkování uslyší více lidí a může to velmi zlepšit příbuzenské vztahy. Je také možno zažít mnoho legrace.

Inspirace, co dát novomanželům jako svatební dar

Více než 30 tipů na originální a vtipné svatební dary

2023-05-15.Svatební dary

První svatební proslov

Varianta A
Odehrává se při příchodu svatebčanů na hostinu těsně před prvním přípitkem, na začátku svatební hostiny. Přípitek i proslov je velmi krátký a probíhá před vstupem do hodovního sálu nebo před restaurací. Zpravidla se připíjí šampaňským. Svatební řeč většinou pronáší majitel restaurace, příp. ženich přivítá svatební hosty krátkou řečí.

Varianta B
Před usednutím ke svatební tabuli přednesou krátkou přivítací řeč novomanželé, poděkují za účast a popřejí přítomným dobrou chuť.

Varianta C
První svatební proslov přednese jeden ze svědků nebo z tatínků. Obsah může být stejný jako ve variantě B.

Varianta D
Pokud je na svatební hostině přítomen duchovní, první proslov pronese právě on.

Druhý svatební proslov

Varianta A
Druhý proslov pronáší tatínek ženicha v případě, že první proslov pronesl tatínek nevěsty. Pokud chce hovořit i svědek, hovoří jako třetí.

Varianta B
Druhý proslov pronáší tatínek nevěsty v případě, že první proslov pronesl jeden ze svědků.

Nevěsta s kyticí a ženichem před zrcadlem

Foto: Archiv Svět svateb

Třetí a další svatební proslovy

Hovořit může každý, kdo by chtěl novomanželům sdělit svoji myšlenku přede všemi.

Hovořící by měli popsat svůj vztah k novomanželům a pronést krátkou řeč (2-4 minuty), která se může vztahovat k tomu, co spolu prožili formou historky nebo co plánují v budoucnu.

Řeč by měla být vtipná a také by měla novomanželům dodat odvahu do společného života.

Skutečný proslov tatínka nevěsty na jedné svatební hostině

Svatba, Dobříš 2008

Vážení novomanželé, dámy a pánové!
Nemám nic připraveno, takže to bude rychlé a stručné. Svatbu máme úspěšně za sebou a tak mi dovolte našim mladým popřát. Lásku tady máme (malá pauza s významným pohledem na novomanžele… cca 2 vteřiny), a tak jim přeji, aby jim to dlouho vydrželo.

Takže připíjím hlavně na výdrž.
Jo… a dobrou chuť!

Najděte vhodný dárek pro budoucí nevěstu a ženicha

Dárky na rozlučku se svobodou pro ženy (nevěsty) a muže (ženichy)

2022-04-16.Svatební rady a tipy

Další články, kde najdete inspiraci a doporučení

5 tipů na úspornou svatbu: Jde to i levně!

2024-03-20

Novomanželský rozpočet bez zbytečných výdajů: Zařiďte si úspornou domácnost

2024-02-21

Tipy na kreativní dárky pro novomanžele

2024-01-23

Krásná a zdravá na svatbu

2024-01-19
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz