Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Církevní sňatek

Snoubenci mají možnost do manželství vstoupit dvojím způsobem. Zákon umožňuje snoubencům, aby se rozhodli mezi sňatkem občanským a sňatkem církevním.

Sňatek církevní nebo občanský?

Obě formy uzavření manželství, tedy jak sňatek občanský, tak sňatek církevní jsou rovnocenné a mají zásadně stejných právních následků. Poté, co byl uzavřen občanský sňatek, je možno, aby manželé stvrdili své manželství i náboženským obřadem. Takový následný náboženský obřad však už nemá podle zákona žádné právní následky. Opačný postup, tedy uzavření nejprve církevního sňatku a až poté uzavření sňatku občanského, není dovolen!

Svatební obřad

Foto: Archiv Svět svateb

Náležitosti církevního sňatku

Pokud se snoubenci rozhodnou pro církevní formu sňatku, musí splnit požadavky pro uzavření manželství, které stanoví zákon o rodině a jež jsou stejné pro obě formy uzavření manželství. Současně je ovšem nutno naplnit i podmínky pro uzavření manželství, které požaduje církevní právo – tj. předpisy církve, před kterou muž a žena chtějí vstoupit do manželství.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství, jež bylo vydáno příslušným matričním úřadem (přičemž toto osvědčení nesmí být starší 3 měsíců).

Musí tak proběhnout tzv. předoddavkové řízení, v rámci kterého snoubenci vyplní dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Pokud matriční úřad shledá, že všechny náležitosti jsou splněny, osvědčení nutné pro církevní sňatek vydá.

Církevní obřad

Při církevním sňatku činí snoubenci prohlášení před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Místo uzavření manželství, jakož i způsob, se řídí předpisy církve nebo náboženské společnosti.

Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v ČR

1. Apoštolská církev www.apostolskacirkev.cz
2. Bratrská jednota baptistů www.baptist.cz
3. Církev adventistů sedmého dne www.casd.cz
4. Církev bratrská www.cb.cz
5. Církev československá husitská www.ccsh.cz
6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů www.mormon.org
7. Církev řeckokatolická www.exarchat.cz
8. Církev římskokatolická (katolická) www.cirkev.cz
9. Českobratrská církev evangelická www.e-cirkev.cz
10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice www.ecav.cz
11. Evangelická církev metodistická www.umc.cz
12. Federace židovských obcí v České republice www.fzo.cz
13. Jednota bratrská www.jbcr.info
14. Křesťanské sbory www.krestanskesbory.cz
15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice www.lecav.cz
16. Náboženská společnost českých unitářů www.unitaria.cz
17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi www.jw.org/cs/
18. Novoapoštolská církev v České republice www.nak.cz
19. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku www.pravoslavnacirkev.info
20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání www.sceav.cz
21. Starokatolická církev v České republice www.starokatolici.cz
22. Církev Křesťanská společenství www.kaes.cz
23. Obec křesťanů v České republice www.obec-krestanu.cz
24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna www.harekrsna.cz
25. Česká hinduistická náboženská společnost www.hinduismus.cz
26. Ústředí muslimských obcí www.islamweb.cz
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz