Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Romantická svatba v barokní zahradě

2010-01-04.Líbí se mi (0).Komentářů: 0

Vrtbovská zahrada je jednou z nejkrásnějších a nejzachovalejších pražských palácových zahrad. Jedná se o národní kulturní památku.

Barokní Vrtbovská zahrada svým kouzlem láká mnoho snoubenců.”

Svatba v romantickém prostředí v centru Prahy

Pokud jste se rozhodli uzavřít sňatek v reprezentativních prostorách Vrtbovské zahrady, prožijete svůj svatební den v romantickém a intimním prostředí uprostřed rušného centra Prahy.

Matrika úřadu Městské části Praha 1 umožňuje ve spolupráci se společností Casus Direct Mail a.s., správcem Vrtbovské zahrady, pořádání svatebních obřadů v prostorách Vrtbovské zahrady a Vrtbovského paláce.

Společnost Casus pronajímá prostory zahrady a paláce pro účely uzavření sňatku a k tomu poskytuje potřebný servis. Pokud s organizací vaší svatby nechcete mít žádné starosti a chcete ji zajistit „na klíč“, můžete se obrátit na některou ze svatebních agentur.

Vrtbovská zahrada

Sňatek civilní i církevní ve Vrtbovské zahradě

Ve Vrtbovské zahradě je možné uzavřít civilní i církevní sňatek. V obou případech je nutné kontaktovat Matriku úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, potřebné informace získáte na tel. 221 097 469 nebo 222 320 325.
Termíny, ve kterých probíhají civilní svatební obřady ve Vrtbovské zahradě, stanovuje matrika a přijímá také rezervace termínů.

V případě církevních sňatků se termín domlouvá osobně se zástupcem správce zahrady a oddávajícím, kterého si snoubenci pro potřeby uzavření sňatku zajišťují sami nebo využijí doporučení správce zahrady nebo jiné svatební agentury.

Svatební obřady v oddacích dnech následují s časovým odstupem 1,5 hodiny, první obřad začíná v 10.00 h, poslední v 16.00 h. Vlastní obřad (civilní) trvá většinou 15-20 minut,obřady s překladatelem a obřady církevní jsou o něco delší.

Následující čas mohou novomanželé využít pro pořízení fotodokumentace či videozáznamu v prostorách zahrady a paláce. Nejpozději 20 min před zahájením následujícího obřadu musí svatebčané prostory zahrady a Vrtbovského paláce opustit.
Svatební obřad je ze zákona veřejný, zahrada se během obřadu neuzavírá pro veřejnost.

Vrtbovská zahrada

Podmínky pro svatební obřad ve Vrtbovské zahradě

Podmínky a průběh civilního svatebního obřadu jsou obdobné jako na Staroměstské radnici.

Svatební obřad je společenský a úřední akt a je proto nutné zachovávat v historických prostorách zahrady a paláce klid a pořádek. Svatebčané jsou povinni dodržovat podmínky uzavřené Smlouvy o poskytnutí organizační pomoci při svatebním obřadu a pokyny správce.

V zahradě i na nádvořích paláce je zakázáno rozhazování rýže, konfet, stejně tak zde není povoleno kouření. Vstup se psy je zakázán.

Parkování na nádvořích paláce z rozhodnutí Památkového odboru MHMP není možné, a to ani pro vůz nevěsty. Parkování je nejlépe řešit na placeném parkovišti na Malostranském náměstí.

Svatební obřad probíhá v sala terreně, kde je připraven dekorovaný oddací stůl a 10 dekorovaných židlí pro rodiny snoubenců. Ostatní svatební hosté při obřadu stojí.

  • Vrtbovská zahrada

    Vrtbovská zahrada

  • Vrtbovská zahrada

    Vrtbovská zahrada

  1. Vrtbovská zahrada
  2. Vrtbovská zahrada
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz