Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Uzavření manželství

Úvod/Přípravy/Uzavření manželství

Pro koho je předmanželská smlouva určena?

Předmanželská smlouva

Chcete se dozvědět více o manželství? Čtěte dál…

Obecně o uzavření manželství

Nezapomeňte mít s sebou všechny doklady!

Doklady k uzavření manželství

Kdy lze uzavřít manželství prostřednictvím zástupce?

Manželství uzavřené zástupcem

Jak zvolit vhodné příjmení? A co je k tomu potřeba?

Příjmení po uzavření manželství

Rodinné právo, hlava 1, manželství – díl 1. Co to je?

Výklad manželství dle zákona

Uzavřít manželství na území České republiky lze dvojí formou. A to buď občanským, nebo církevním sňatkem, obě tyto formy si jsou rovny. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Podmínky pro uzavření církevního sňatku

Splnění předpisů církve, musí proběhnout tzv. předoddavkové řízení, při kterém snoubenci vyplňují dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, místo uzavření manželství i jeho způsob se řídí předpisy církve. Více o církevním obřadu…

Podmínky pro uzavření občanského sňatku

Snoubenci uzavírají manželství na příslušném matričním úřadě, musí být přítomni 2 svědci, kteří občanský sňatek stvrdí svými podpisy. Více o občanském sňatku…

© Copyright 2008 - 2020 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz